Universal Access To All Knowledge
Home Donate | Store | Blog | FAQ | Jobs | Volunteer Positions | Contact | Bios | Forums | Projects | Terms, Privacy, & Copyright
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
Search Results
Results: 1 through 46 of 46 (0.098 secs)
You searched for: (historisk skogsexport från kalix älvdal) AND -mediatype:collection AND firstTitle:I
[texts]Inbjudan till Hertig Carls uppfostringsanstalt 1859 - Grytnäsarkivet
En inbjudan till ett jubileum på Hertig Carls uppfostringsanstalt 1859
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd ö övriga handlingar; hertig carls uppfostringsanstalt; uppfostringsanstalt; hertig carl; inbjudan
Downloads: 9
[texts]Inbjudan till teckning av aktier i AB Båtskärsnäs - Grytnäsarkivet
Inbjudan till teckning av preferensaktier i AB Båtskärsnäs
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd f ab båtskärsnäs; ab båtskärsnäs; grytnäsarkivet
Downloads: 31
[texts]Indrivning av skuld - Stenströmshandlingar
Indrivning av skuld. Käranden: J.W. Stenströms sterbhus, Nederkalix. Svaranden: Johan Gustaf Jönsson, Tärendö.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; stenströmshandlingar; j.w. stenström; sterbhus; j.w. stenströms sterbhus; johan gustaf jönsson; tärendö
Downloads: 311
[texts]Inför auktionen - Filipsborgsarkivet
Bl.a. Att AB Båtskärsnäs förbinder sig att vid kommande auktion av Näsbyn nr. 4 betala för dom fodringar banken har på Johannes Sällsträm, mot att banken överlämnar samtliga inteckningar på hemmanet.
Keywords: kalix id 185-188; kalix avd b förbindelse; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; båtskärsnäs; sällström; näsbyn; fodringar; skuld; inteckning
Downloads: 39
[texts]Inkomstdeklaration - Filipsborgsarkivet
P.A. Svanbergs inkomstdeklaration.
Keywords: kalix id 401-403; avd g; historisk skogsexport från kalix älvdal; ekonomi; inkomst
Downloads: 61
[texts]Inkomstdeklaration - Filipsborgsarkivet
Gustav Svanbergs inkomstdeklaration
Keywords: kalix id 425-428; avd g; historisk skogsexport från kalix älvdal; ekonomi; deklaration
Downloads: 62
[texts]Inkomstdeklaration - Filipsborgsarkivet
P.A. Svanbergs inkomstdeklaration år 1909
Keywords: kalix id 392-394; avd g; historisk skogsexport från kalix älvdal; ekonomi; deklaration; inkomst
Downloads: 62
[texts]Inkomstdeklaration - Filipsborgsarkivet
Gustav Svanbergs inkomstdeklaration
Keywords: kalix id 417-420; avd g; historisk skogsexport från kalix älvdal; ekonomi; inkomst; deklaration
Downloads: 105
[texts]Inkomstdeklaration - Filipsborgsarkivet
P.A. Svanbergs inkomstdeklaration.
Keywords: kalix id 404-408; avd g; historisk skogsexport från kalix älvdal; ekonomi; inkomst; deklaration
Downloads: 81
[texts]Inkomstdeklaration - Filipsborgsarkivet
P.A. Svanbergs inkomstdeklaration år 1905.
Keywords: Kalix id 377-380; avd g; historisk skogsexport från kalix älvdal; ekonomi; deklaration; inkomst
Downloads: 41
[texts]Inkomstdeklaration - Filipsborgsarkivet
P.A. Svanbergs inkomstdeklaration år 1909
Keywords: kalix id 395-397; avd g; historisk skogsexport från kalix älvdal; ekonomi; deklaration; inkomst
Downloads: 75
[texts]Inkomstdeklaration - Filipsborgsarkivet
Notarie Simon Svanbergs inkomstdeklaration.
Keywords: kalix id 412-416; avd g; historisk skogsexport från kalix älvdal; ekonomi; inkomst; deklaration
Downloads: 77
[texts]Inkomstdeklaration - Filipsborgsarkivet
Gustav Svanbergs inkomstdeklaration
Keywords: kalix id 421-424; avd g; historisk skogsexport från kalix älvdal; ekonomi; inkomst; deklaration
Downloads: 59
[texts]Inkomstdeklaration - Filipsborgsarkivet
Simon Svanbergs inkomstdeklaration för år 1910
Keywords: kalix avd 409-411; avd g; historisk skogsexport från kalix älvdal; ekonomi; deklaration; inkomst
Downloads: 73
[texts]Inkomstdeklaration - Filipsborgsarkivet
P.A. Svanbergs inkomstdeklaration år 1909
Keywords: kalix id 398-400; avd g; historisk skogsexport från kalix älvdal; ekonomi; deklaration; inkomst
Downloads: 105
[texts]Inkomstdeklaration - Filipsborgsarkivet
P. A.Svanbergs inkomstdeklaration
Keywords: Kalix id 381-384; avd g; historisk skogsexport från kalix älvdal; ekonomi; deklaration; inkomst
Downloads: 71
[texts]Inkomstdeklaration - Filipsborgsarkivet
P.A. Svanbers inkomstdeklaration
Keywords: kalix id 389-391; avd g; historisk skogsexport från kalix älvdal; ekonomi; inkomst; deklaration
Downloads: 141
[texts]Inkomster och utgifter - Filipsborgsarkivet
Här ser man den sammanställning som åberopas när man gör gällande att Johannes Sällström utnyttjat sin position som förläggare för Bergbom Svanberg & Co och därmed haft överdrivet bra inkomst av samarbetet. Se även id 153-154.
Keywords: kalix id 162-171; kalix avd d förteckning; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; sällström; bergbom; svanberg
Downloads: 36
[texts]Inlaga om ersättning vid flottningstvist - Grytnäsarkivet
Inlaga till hovrätten om tvist mellan AB Bårskärsnäs och Albert Bexell
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd f ab båtskärsnäs; ab båtskärsnäs; grytnäsarkivet; kalix avsändare albert bexell; albert bexell
Downloads: 26
[texts]Inlaga till Kungl. Maj:t 1886 - Grytnäsarkivet
inlaga av Johan August Bergman om bygge av bro över Kalix älv, med protokoll från kommunalstämma 14 november 1886
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f brobygge; bro över kalix älv; kalix älv
Downloads: 30
[texts]Insamling i samband med stadsbränder - Grytnäsarkivet
Insamling i samband med stadsbränder 1888
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd ö övriga handlingar; stadsbränder; eldsvåda; insamling
Downloads: 50
[texts]Inskrifter på kransar J.A. Bergmans begravning - Grytnäsarkivet
Inskrifterna på kransarna vid J.A. Bergmans begravning
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd f biographica j.a. bergman; j.a. bergman; kransar; begravning
Downloads: 101
[texts]Insändare till Westernorrlands allehanda 1883 - Grytnäsarkivet
En insändare med anonym avsändare till Westernorrlands allehanda 28 februari 1883
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd ö övriga handlingar; insändare; westernorrlands allehanda
Downloads: 86
[texts]Inteckning - Filipsborgsarkivet
Carl Bergbom erhåller inteckning som säkerhet för ett lån på 8000 kr. till P.A. Svanberg.
Keywords: kalix id 172-174; kalix avd e inkomna handlingar; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; bergbom; svanberg
Downloads: 28
[texts]Inteckning - Filipsborgsarkivet
Grosshandlaren Johannes Sällström har undertecknat sin Inteckning om 5/48 av Näsby nr. 2 för en skuld på 20.000 kronor plus 6 % ränta.
Keywords: kalix id 148-150; kalix avd f inteckning; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; sällström; näsbyn; skuld; inteckning
Downloads: 90
[texts]Inteckning - Filipsborgsarkivet
P.A.Svanberg tar ett inteckningslån (på 296,95 kr) av smideshandlaren Jonas Svensson. Som säkerhet ställs hemmansdel Nr 5 i Rolfs by. Inteckningen löstes till Jonas omyndiga barn år 1864.
Keywords: kalix id 297-299; kalix avd e; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; lån; skuld; svensson; rolfs; omyndig
Downloads: 46
[texts]Inteckningsansökan - Filipsborgsarkivet
P.A. Svanberg begär av häradsrätten ett inteckningslån på 3000 kr. Som säkerhet ställs hemmansdel nr 5 i Rolfs by tillhörande Filipsborgs fastighet.
Keywords: Kalix id 305-306; historisk skogsexport från kalix älvdal; Inteckning; lån; Svanberg; Filipsborg; Rolfs
Downloads: 61
[texts]Inteckningshandling - Filipsborgsarkivet
Dokumentet handlar om ett skuldebrev. Omnämnda personer är Fjärdingsmannen Nils Gustaf Åberg, Per Adolf Svanberg, Provinsialläkaren H.P. Kleinchmidt, C.F Rutberg.
Keywords: kalix id 1-4; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd f åtkomsthandling; filipsborg; skuldebrev; svanberg; åberg; kleinchmidt; rutberg
Downloads: 45
[texts]Inteckningshandling - Filipsborgsarkivet
Dokumentet handlar om ett skuldebrev. Omnämnda personer är Fjärdingsmannen Nils Gustaf Åberg, Per Adolf Svanberg, Johan Petter Sundberg.
Keywords: kalix id 5-8; historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd f åtkomsthandling; filipsborgsarkivet; filipsborg; skuldebrev; åberg; svanberg; sundberg
Downloads: 42
[texts]Inteckningslån - Filipsborgsarkivet
P.A.Svanberg tar ett inteckningslån (på 296,95 kr) av smideshandlaren Jonas Svensson. Som säkerhet ställs hemmansdel Nr 5 i Rolfs by. Inteckningen löstes till Jonas omyndiga barn år 1864.
Keywords: kalix id 296; kalix avd e inteckning; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; svanberg; lån; skuld; svensson; rolfs; omyndig
Downloads: 5
[texts]Inteckningslån - Filipsborgsarkivet
Simon Svanberg begär inteckning om 5/48-delar av hemman nr.2 i Näsbyn (ägt av Johannes Sällström) som säkerhet för ett lån på 12.000 kr till Johannes Sällström.
Keywords: kalix id 243-245; kalix avd e inteckning; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; svanberg; näsbyn; sällström; lån; skuld; inteckning
Downloads: 44
[texts]Inteckningslån - Filipsborgsarkivet
P.A.Svanberg har erhållit ett lån av Johan Hackzell på 7000 kr. Som säkerhet lämnar han privata fodringar på sammanlagt 4400 kr, plus en inteckning för utdikningsprojektet i Fågelträsk. Samt två aktier i ångslups-aktiebolaget Svalan, á 50 kr.
Keywords: kalix id 233-235; kalix avd e inteckning; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; svanberg; hacksell; fågelträsk; ångbåt; projekt
Downloads: 46
[texts]Inteckningslån - Filipsborgsarkivet
P.A.Svanberg tar ett lån av Johannes Sällström på 7000 kr. Som säkerhet för lånet intecknas Filipsborgs hemman nr. 5 om 1/12-dels mantal i Rolfs by. Samma inteckningslån förnyades ständigt fram t.o.m. 1913.
Keywords: kalix id 229-232; kalix avd e inteckning; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; sällström; svanberg; rolfs by; lån; inteckning
Downloads: 47
[texts]Inteckningsprotokoll - Addebodaarkivet
Utdrag från ett inteckningsprotokoll i Uppsala
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; addebodaarkivet; inteckningprotokoll
Downloads: 41
[texts]Inteckningsprotokoll - Filipsborgsarkivet
På begäran av Carl Emil Kant har detta protokoll upprättats för den fodran på 10.000 kr som han har Hos P.A. Svanberg. Som säkerhet står denna Inteckning, som här omfattar 1/12 mantal i hemmanet nr. 5 i Rolfs by.
Keywords: kalix id 179-182; kalix avd e protokoll; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; kant; svanberg; inteckning; rolfs by; hemman
Downloads: 50
[texts]Inteckningsprotokoll - Filipsborgsarkivet
På begäran av Carl Emil Kant:s fodran om inteckningshandlingar som säkerhet för dom pengar han lånat till P.A.Svanberg (10.000 kr.) har här häradsrätten utfärdat begärd handling. Se även id 191-195.
Keywords: kalix id 196-201; kalix avd e inteckning; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; kant; lån; säkerhet; häradsrätten; svanberg
Downloads: 48
[texts]Inteckningsprotokoll - Filipsborgsarkivet
Den inteckning som fanns som säkerhet på Johannes Sällström (för 5/48-delar av hemmanet Nr. 2 i Näsbyn), blev förnyat på begäran av långivaren Carl Emil Kant. Lånesumman uppgick till 20.000 kr.
Keywords: kalix id 239-241; kalix avd a protokoll; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; sällström; kant; inteckning; lån; näsbyn
Downloads: 51
[texts]Inteckningsprotokoll - Filipsborgsarkivet
På begäran av Carl Emil Kant:s fodran om inteckningshandlingar som säkerhet för dom pengar han lånat till P.A.Svanberg (10.000 kr.) har här häradsrätten utfärdat begärd handling.
Keywords: kalix id 191-195; kalix avd e inteckning; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; kant; häradsrätten; svanberg; inteckning; lån
Downloads: 38
[texts]Inteckningsprotokoll - Filipsborgsarkivet
Ett gammalt inteckningslån där Provincialläkaren Dr Kleinchmidth lånat 500 kr av Carl Emil Grundén år 1851. År 1860 är lånet betalt så därmed kan inteckningen dödas.
Keywords: Kalix id 301-304; historisk skogsexport från kalix älvdal; skuld; lån; inteckning; Grundén; Svanberg; Filipsborg
Downloads: 63
[texts]Inteckningsprotokoll 1846 - Kalixbygdens forskarförenings arkiv
Änkan Sophia Persdotter i Stråkanäs söker inteckning i hemman nr 3 som säkerhet för hennes födorådsförmåner.
Keywords: kalixbygdens forskarförenings arkiv; historisk skogsexport från kalix älvdal; åström; stråkanäs
Downloads: 59
[texts]Inteckningsprotokoll Uppsala Rådhusrätt 1835 - Addebodaarkivet
Inteckningsprotokoll Uppsala Rådhusrätt 6 juni 1835
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; addebodaarkivet; inteckningsprotokoll; uppsala
Downloads: 42
[image]Interiör från hus vid Skeppsbron - Bildarkivet
På äldre dar äger Johan Bergman Olson två hus vid Skeppsbron. Kanske kommer denna interiör därifrån
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd k fotografier; skeppsbron; interiörbild; skeppsbron nr 6; skeppsbron nr 8
Downloads: 29
[texts]Inventarieförteckning - Filipsborgsarkivet
Förteckning med sammanställning och värdering av dom gångkläder som finns på Filipsborg. Till grund för brandförsäkringen
Keywords: kalix id 209; kalix avd d förteckning; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; kläder; försäkring
Downloads: 7
[texts]Inventarieförteckning - Filipsborgsarkivet
Inventarieförteckning med sammanställning och värdering av dom böcker som finns på Filipsborg. Till grund för brandförsäkringen.
Keywords: kalix id 206-208; kalix avd d förteckning; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; förteckning; inventarier; brandförsäkring
Downloads: 60
[texts]Inventarieförteckning - Addebodaarkivet
Förteckning över div. inventarier som tillhör dir. Abel Bergman, Tuna, Österåker
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; addebodaarkivet; kalix avd f tuna; abel bergman; tuna
Downloads: 76
[texts]Inventarievirke AB Jämtösund 1889 - Grytnäsarkivet
Förteckning inventarievirke AB Jämtösund 1889
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f ab jämtösund; bokslut; jämtösund; råne älvdal
Downloads: 33
Advanced search

Group results by:

> Relevance
Mediatype
Collection

Related mediatypes

texts
image

Terms of Use (10 Mar 2001)